Služby mzdového účetnictví a správa personálních agend

  • vedení mzdové evidence;
  • vedení personální agendy vašich zaměstnanců;
  • převod mezd vašich zaměstnanců na jejich bankovní účty prostřednictvím elektronického bankovnictví;
  • zajištění úhrad veškerých srážek z platů vašich zaměstnanců;
  • úhrady veškerých souvisejících plateb (odvody sociálního a zdravotního pojištění, platby povinného úrazového pojištění apod.).