Zajištění souladu s daňovou legislativou

Daňové registrace

  • zajištění registrace vaší společnosti k veškerým daním (daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, silniční daň a další);
  • průběžná informovanost o významných změnách v naší daňové legislativě.

Zpracování daňových přiznání

  • zpracování přiznání k veškerým daním placeným v České republice.

Hlášení Intrastat

  • zpracování a podávání hlášení Intrastat příslušnému celnímu orgánu.